Nederlands English

Lienke Pet Associate Teamontwikkeling

Lienke is ervan overtuigd dat we onszelf als mens, medewerker, organisatie veel ontzeggen door meer en harder te werken en daarmee het doel en de focus van het waarom....

Ook het verschil maken?

Experts in organisatieverbetering!

Wij zijn een organisatieadviesbureau dat zich richt op groei van bedrijven door de focus te leggen op verbetering van de interne organisatie. We kijken daarbij naar de medewerker, organisatiestructuur, processen, systemen en data. We zijn er namelijk van overtuigd dat groei van binnenuit komt, dit geldt voor de mens maar ook voor een organisatie!

Wij denken altijd vanuit de basisgedachte van bedrijfsvoering en kijken naar dat wat de mens binnen de organisatie nodig heeft voor het optimaal uitvoeren van zijn werkzaamheden. Daarbij gaat het onder andere om kennis, gevoel, de positie in de organisatie, de uitvoerbaarheid van processen en het gebruik van systemen. Ook zaken als leiderschap, cultuur en vertrouwen nemen wij altijd mee in onze analyse.

De mens is de maker van het succes, bij alles wat we doen

Een organisatie die werkt als een team heeft vertrouwen in elkaar, durft elkaar aan te spreken en is open en eerlijk. Medewerkers binnen de organisatie hebben duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden en zijn loyaal. De winst van een bedrijf zit namelijk niet alleen in het reduceren van marges en capaciteit maar in de waarde die de mens aan de organisatie toevoegt. Wij begeleiden bedrijven bij het analyseren, adviseren en het implementeren van de cultuurverandering in de organisatie.

Samen bereik je meer dan alleen

Door het vastleggen van processen, hoe eenvoudig ook, wordt duidelijkheid geschept binnen organisaties. Op basis van de vastgelegde processen kunnen optimalisatie slagen gemaakt worden die de organisatie verder brengen. Het vastleggen van afspraken c.q. spelregels geven een organisatie houvast en de helderheid waar iedere medewerker binnen de organisatie bij gebaat is. Onze experts zijn specialisten in hun vakgebied en beschikken over praktijkervaring en de expertise om processen te verbeteren door te kijken naar alle facetten van een proces en een organisatie.

Duidelijkheid schept efficiëntie

De tijd dat de IT-afdeling besloot wat goed was voor de organisatie ligt al een tijdje achter ons. Tegenwoordig is het de organisatie die bepaald wat nodig is voor een goede bedrijfsvoering waarbij de diverse processen op de juiste wijze worden ondersteund. Toch zien we regelmatig dat bedrijven niet altijd weten wat de mogelijkheden zijn van een systeem of hoe er beter gebruik van gemaakt kan worden. Onze consultants ondersteunen u bij uw businessvraagstukken en de vertaling naar uw systeem.

Systemen zijn de gereedschappen van een medewerker

Tegenwoordig kunnen bedrijven niet meer zonder data. Of het nu gaat om het analyseren van de omzet, het optimaal en efficiënt uitvoeren van een proces of het onderbouwen van strategische keuzes, zonder betrouwbare data is dit niet mogelijk. Het beschikbaar hebben van de juiste gegevens/ data maar ook bijvoorbeeld een goede omschrijving/ beschrijving dragen bij tot een versoepeling van bedrijfsprocessen. Medewerkers die de logica achter bepaalde waarden begrijpen kunnen beter bijdragen aan procesverbeteringen. Onze data experts begeleiden uw organisatie bij het op een correcte wijze opzetten en beheren van begrijpelijke datamodellen.

Data, de basis van succes

Expertise

Wij werken met experts die naast de nodige theoretische kennis een brede ervaring hebben binnen hun vakgebied. Experts die beschikken over de nodige praktijkervaring waardoor ze in staat zijn complexe vraagstukken terug te brengen naar de basis. Hierbij kijken zij niet alleen naar hun eigen vakgebied maar begrijpen zij ook wat het belang is van een juiste afstemming van de keten binnen een organisatie.

Onze diensten

Mogelijkheden

Wij bieden medewerkers de ruimte om te werken aan hun persoonlijke groei en die van de organisatie. Werken bij TurnerWoods wil zeggen dat je kiest voor vrijheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking om het beste uit jezelf en anderen te halen.

Bekijk onze vacatures