Nederlands English

Wij richten ons op het duurzaam verbeteren van het financieel rendement van bedrijven en organisaties, waarbij de mens centraal staat.

Een organisatie welke samenwerkt als een team heeft vertrouwen in elkaar, durft elkaar aan te spreken en is open en eerlijk. Medewerkers binnen de organisatie hebben duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden en zijn loyaal. De winst van een bedrijf zit namelijk niet alleen in het reduceren van kosten en capaciteit maar in de waarde die de mens aan de organisatie toevoegt.

De mens is de maker van het succes, bij alles wat we doen

We starten altijd met een analyse van de situatie om de focus te kunnen leggen op het werkelijke probleem. Dit doen we door te bepalen waar de organisatie staat en wat de volwassenheid is van de organisatie.

We stellen de knelpunten vast en komen met mogelijke oplossingsrichtingen en brengen op basis daarvan advies uit.

In ons advies kijken we niet alleen naar het "probleem", proces of systeem maar naar alle factoren in de keten. Waarbij we met name kijken naar de rol van de mens binnen de keten en waar verbeteringen realiseerbaar zijn op persoonlijk en organisatorisch vlak.

Samen met de organisatie implementeren we de oplossingen en zorgen we dat deze ook voor de langere termijn geborgd zijn.

Binnen de projecten die we doen zien we dat onze aanpak werkt en leidt tot structuur, helderheid en groei van bedrijven en organisaties, niet alleen op korte termijn maar nog belangrijker ook op langere termijn.

Bij iedere project dat we starten proberen we na de analyse fase een ROI aan te leveren zodat helder is wat de te verwachte investering en opbrengst is.

Ons werkgebied is breed, we werken voor multinationals en (semi)overheden maar ook voor ondernemers binnen het MKB die toe zijn aan een volgende stap in de groei van hun onderneming.

Bedrijfstakken:

Logistiek | Productie | Media | Chemie | Utilities | Horeca | Food | Gezondheidszorg

Rollen:

Consultants | Interim Managers | Project Managers | Business Process Managers | Solution Architecten | Proces Analisten

Onze medewerkers beschikken naast theoretische kennis ook over een brede praktijkervaring waardoor ze in staat zijn complexe vraagstukken terug te brengen naar de basis.

Hierbij kijken zij niet alleen naar hun eigen vakgebied maar begrijpen zij ook wat het belang is van een juiste afstemming van de keten binnen een organisatie. Dit doen zij vanuit een pro-actieve houding met praktische oplossingen.

Naast expertise op organisatieverbetering en organisatieontwikkeling bieden we de volgende diensten:

Human Resource Management | Recruitment | Coaching | Mediation | Teamontwikkeling | Outplacement | Burnout preventie | Reintegratie | Verzuimpreventie | Time management | Asset Management | Financieel management |

Onze visie

Wil je als bedrijf succesvol zijn dan dient de mens centraal te staan. Of het nu gaat om een succesvol verbeterproject of een organisatie die onvoldoende presteert, in veel gevallen is de mens de sleutel. In een tijd waar capaciteit schaars is, is het optimaal benutten, behouden en inzetten van de beschikbare capaciteit belangrijk.

Basale gedachten als de juiste medewerker op de juiste plaats, heldere organisatiestructuren en processen, ondersteunende systemen, maar ook communicatie en cultuur zijn hierbij van belang. In veel gevallen wordt nagelaten om de gehele keten te analyseren en richt men zich alleen op het probleem waarbij de oplossing vaak ergens anders ligt.

Door de mens te betrekken bij verbeterprocessen en de aandacht te geven die deze verdient kunnen verbeteringen doorgevoerd worden die blijvend zijn en organisaties verder brengen.

Mogelijkheden

Wij bieden medewerkers de ruimte om te werken aan hun persoonlijke groei en die van de organisatie. Werken bij TurnerWoods wil zeggen dat je kiest voor vrijheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking om het beste uit jezelf en anderen te halen.

Bekijk onze vacatures