Nederlands English

Diensten

Binnen onze verbeterprojecten kijken we niet alleen naar het proces of systeem maar naar alle factoren in de keten. Waarbij we met name kijken naar de rol van de mens binnen de keten en waar verbeteringen realiseerbaar zijn op persoonlijk en organisatorisch vlak.

Wij brengen daarvoor diverse expertises bij elkaar en belichten het probleem van verschillende invalshoeken, hierdoor weten wij het beste resultaat te bereiken voor mens en organisatie.

Mens

Iedereen herkent het wel of heeft het wel eens meegemaakt: een leiderschapsteam dat onvoldoende functioneert. In veel gevallen ligt de oorzaak bij het onvoldoende aanvullen en versterken van elkaars capaciteiten, kennis en mogelijkheden. Een leiderschapsteam dat elkaar versterkt is in staat om meer te bereiken en een cultuur te ontwikkelen die bijdraagt aan de groei van een organisatie.

Lees verder

Burn-out wordt samen met de diagnose Overspanning erkend als een beroepsziekte. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid en Zorg is te lezen dat 17% (!!!) van de werknemers burn-outklachten ervaart. Het Trimbos Instituut i.s.m. TNO spreekt in 2020 van 1,3 miljoen mensen in Nederland met burn-outklachten. De kosten van een burn-out zijn hoog, zowel in persoonlijke als in financiële: een burn-out heeft veel impact op zowel de persoon die het overkomt als zijn omgeving en is niet in een paar weken opgelost. Hoe zorg je ervoor dat je medewerker niet in deze situatie terecht komt? Wij zijn van mening dat het belangrijk is om symptomen eerder te signaleren burn-out uit de taboesfeer te halen, en om mensen mentaal weerbaarder te maken.

Lees verder

Hoe kun je de werkdruk of je werkdrukgevoel verminderen? Mensen zijn vaak uitstekend opgeleid voor het uitoefenen van hun vak, maar hoe ze hun werk efficiënt en effectief kunnen organiseren is ze nooit geleerd. Met onze training timemanagement bieden wij een praktische hulp om het gevoel van tijdnood en stress te reduceren en reguleren en zorgen we dat medewerkers meer tijd overhouden. Dit doen we niet door trucjes te leren maar door een systematische aanpak waardoor op een andere manier naar werk wordt gekeken. Het wordt niet minder druk maar er is meer overzicht met tijd voor de zaken die er echt toe doen. We leren medewerkers op een pragmatische wijze slimmer te werken. Tijdens de training kijken we naar werkplek, werkwijze en werkplanning. Het resultaat is rust in je hoofd, ruimte in je agenda en overzicht in je informatie. De training is gebaseerd op o.a. de principes van "Getting things done" van Steven Covey. Deze persoonlijke en praktische aanpak leidt tot resultaten die je de rest van je leven zult gebruiken.

Lees meer

Organisatie

Binnen onze opdrachten komen we bedrijven tegen die door snelle groei en/of overnames afgedreven zijn van hun uiteindelijk doel. Ook zien we bedrijven die in hun volgende fase van groei zitten en waarbij de cultuur en organisatie niet meer onder controle lijken te zijn. De cultuur en de focus die men eerst voor ogen had volgt niet meer de dagelijkse praktijk, medewerkers volgen moeizaam de veranderingen, processen en systemen zijn niet gesynchroniseerd om over data nog maar te zwijgen.

Lees meer

Henry Ford

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes!

Over ons

TurnerWoods is een van oorsprong Nederlands bedrijf gevestigd in Rotterdam. We zijn authentiek in ons doen en laten, doen ons werk met passie en houden van aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat groei vanuit de organisatie ontstaat door gemotiveerde en betrokken medewerkers. We leveren praktische en toepasbare diensten en oplossingen die bijdrage aan de groei van uw organisatie en daarmee de groei van uw bedrijf.

Meer over ons